Poremećaj mokrenja

Poremećaj mokrenja

Poremećaj mokrenja tegoba je gotovo polovine žena starijih od 50 godina. Njih 25 – 30 % obolijeva od statičke inkontinencije urina  /SIU/. U liječenju SIU, trendovi uključuju postavljanje polipropilenskih traka pod srednju trećinu mokraćne cijevi (miduretralni slingovi) a u liječenju defekata dna male zdjelice, osim klasičnih kirurških metoda koje koriste nativno tkivo, upotrebljavamo i vrhunske titanizirane polipropilenske mrežice. Navedenim se metodama znatno skraćuje trajanje hospitalizacije, brža je uspostaa potpune životne i radne sposobnosti, oštećenje okolnog tkiva je minimalno, a povezanost izvršnog i osjetnog organa živcima netaknuta. Liječenje prolapsa kirurška je metoda, dok se statička inkontinencija može liječiti konzervativno i kirurški. Postoji više od stotinu kirurških metoda liječenja SIU.

Miduretralni “sling”

Postavljanje miduretralnog “sling”-a je kirurški zahvat koji se obavlja u pacijentica s izoliranom statičkom inkontinencijom mokraće. Dvije su osnovne indikacije za zahvat: hipermobilna uretra i intrinzični deficit uretralnog sfinktera. Tijekom preoperativne obrade navedeni se defekti mogu dijagnosticirati kliničkim pregledom i urodinamičkom obradom. Ukoliko postoje pridruženi defekti dna zdjelice, operacijski se zahvat može kombinirati s drugim rekonstrukcijskim zahvatima.

Za zahvat se koristi polipropilenska traka, koja se posebno patentiranim iglama uvodi kroz malu inciziju na prednjoj stijeci rodnice. Traka se postavlja ispod srednje trećine mokraćne cijevi, bez tenzije. Nakon svakog zahvata potrebno je cistoskopom isključiti moguću ozljedu mokraćnog mjehura. Na kraju zahvata u rodnicu se umetne traka gaze, koja se izvadi sljedećeg jutra, kao i trajni urinarni kateter. Prije otpuštanja neophodno je (ultrazvukom ili kateterizacijom) provjeriti moguću retenciju mokraće u mjehuru.

Ti-LOOP* TITANIZIRANE MREŽICE

Ti-LOOP ANTERIOR* je  zahvat koji se obavlja kod pacijentica s anatomskim defektom prednje stijenke rodnice (cistocelom) zbog centralnog ili paravaginalnog defekta endopelvične (pubocervikalne) fascije. Ukoliko postoje pridruženi anatomski defekti ili statička inkontinencija mokraće, zahvat se može kombinirati i s drugim rekonstrukcijskim zahvatima u maloj zdjelici.

Operacijski zahvat počinje odvajanjem epitela rodnice od predležeće pubocervikalne fascije i mokraćnog mjehura. Nakon toga se naprave četiri male incizije na koži, dvije u visini klitorisa i dvije u području glutealne regije. Kroz incizije se posebno konstruiranim iglama izvuku krakovi polipropilenske mrežice, smještene u sloj između mokraćnog mjehura i prednje stijenke rodnice. Ovisno o veličini defekta, mrežica se može dodatno modelirati i učvrsitit šavovima. Krakovi mrežice se odrežu, a stijenka rodnice se zašije. Na kraju zahvata u rodnicu se postavi traka gaze, a u mokraćni mjehur trajni kateter. Gaza se izvadi sljedećeg jutra, a kateter petog dana po operaciji.

Na kraju zahvata potrebno je napraviti cistoskopski pregled, kako bi se isključila eventualna ozljeda mokraćnog mjehura.

Ti-LOOP POSTERIOR*

Ti-LOOP POSTERIOR* je zahvat koji se obavlja kod pacijentica s defektom stražnje vaginalne stijenke (rektocela, enterocela) te kod pacijentica s prolapsom vaginalnog svoda, nakon vaginalne ili abdominalne histerektomije. Ukoliko postoje pridruženi anatomski defekti ili statička inkontinencija mokraće, zahvat se može kombinirati i s drugim rekonstrukcijskim zahvatima u maloj zdjelici.

Operacijski zahvat počinje odvajanjem stražnje stijenke rodnice od predležeće prerektalne i pararektalne (Denonvilliersove) fascije i preparacijom pararektalnog prostora. Nakon toga se naprave dvije male incizije na koži, i to 3 cm lateralno i inferiorno od anusa. Kroz navedene incizije se, posebno konstruiranim iglama, izvuku krakovi polipropilenske mrežice smještene u sloj između rektuma i stražnje stijenke rodnice. Ovisno o veličini anatomskog defekta, mrežica se može dodatno modelirati i učvrstiti šavovima u apikalnom segmentu rodnice. Krakovi mrežice se odrežu, a stijenka rodnice se zašije. Na kraju zahvata u rodnicu se postavi traka gaze, a u mokraćni mjehur trajni kateter. Gaza se izvadi sljedećeg jutra, a kateter petog dana po operaciji.

Laparoskopska lateralna suspenzija po Dubuissonu

Laparoskopska lateralna suspenzija po Dubuissonu je laparoskopski zahvat, kojim je moguće korigirati prolaps maternice, odnosno svoda rodnice nakon histerektomije. Najčešće ga primjenjujemo u pacijentica koje žele korigirati uterovaginalni prolaps i sačuvati maternicu. Suspenzija se postiže laparoskopskim postavljanjem posebno konstruirane titanizirane mrežice na istmični dio maternice, odnosno na svod (apeks) rodnice.

Operacijski zahvat započinje insuflacijom plina u trbušnu šupljinu te postavljanjem radnih kanala I instrumenata za manipulaciju. Tijekom operacije potrebno je odvojiti maternicu i gornju trećinu rodnice od mokraćnog mjehura, nakon čega se mrežica uvodi u trbušnu šupljinu i posebno patentiranim, resorptivnim vijcima (tuckeri) pričvršćuje za maternicu, odnosno rodnicu. Krakovi mrežice se izvode kroz dva anatomska kanala, koji se prepariraju neposredno ispod površine potrbušnice i izvode kroz dvije lateralne incizije na trbušnoj stijenci. Mrežica se još dodatno pričvrsti šavima za maternicu, odnosno rodnicu, kako bi se osigurao pouzdan i dugotrajan anatomski rezultat zahvata.

U mokraćni mjehur se postavlja trajni kateter, koji se odstrani sljedećega dana.

Usluge
EU Fond
Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.