Tea Kalafatić, bacc. med. techn.

Kornelija Marci Marijanović, bacc.med.techn.

Valentina Carboni

Željka Saračević

Gordana Kolarić Hrga

Ivanka Pandžić

Marina Konjetić

Jadranka Šekoranja