Tea Kalafatić, bacc.med.techn.

Član našeg tima od: 2008.
Radno mjesto: Glavna sestra Bolnice

Diplomirala na Visokoj zdravstvenoj školi u Zagrebu, Studij sestrinstva

  • 1990 – 1995. g zaposlena kao operacijska sestra na Klinici za maksilofacijalnu kirurgiju, KBC-a Zagreb
  • 1995 – 2008. g zaposlena kao operacijska sestra na KBC u Zagreb u Klinici za ženske bolesti i porode, Petrova 13
  • Ramiro Leadership NLP Academy
    Edukacija viših medicinskih sestara za kontrolu i sprečavanje bolničkih infekcija, KBC Zagreb

Sudjelovala na brojnim stručnim skupovima i kongresima