Prof. dr. sc. Slava Podobnik Šarkanji, specijalist neurologije, Ravnateljica Bolnice

Ravnatelj Bolnice od osnutka, 2008.

1976. – diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1983. – završila specijalizaciju iz neurologije  u Klinici za neurologiju, psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti, KB “Sestre milosrdnice” u Zagrebu
1983. -1994. zaposlena kao sepcijalist neurolog u KB ‘Sestre Milosrdnice’
1994. – 2003. – kad je osnovana Klinika za neurologiju KB “Sestre milosrdnice“, postala voditelj Odjela kliničke neurologije
1993. – postaje doktor znanosti
1995. –  izabrana je na mjesto docenta na Katedri za neurologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2000. – izabrana je na mjesto izvanrednog profesora na Katedri za neurologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2003. –  započinje raditi kao neurolog u privatnoj poliklinici, Poliklinici Podobnik čiji je suosnivač i suvlasnik
2008. – osniva Specijalnu bolnicu Podobnik čiji je Ravanatelj
Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog neurološkog društva, Hrvatskog društva za ultrazvuk u medicini i biologiji (predsjednik od 1990-1999), European Neurological Society (delegat Hrvatskog neurološkog društva 2000. -2009.), World Federation of Neurology (delegat Hrvatskog neurološkog društva 2000. -2009.), Movement Disorders Society.
Predsjednica je Predsjedništva Stručno savjetodavnog odbora Saveza Društava multiple skleroze Hrvatske. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim kongresima i simpozijima. Objavila je više od 100 znastvenih i stručnih radova te više poglavlja u knjigama.