Mr. sci. dr. Beata Gebauer Vuković, specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist fetalne medicine

Član našeg tima od: 2008.g.
Radno mjesto: ginekološka i trudnička ambulanta

  • 1990. godine diplomirala na Medicinkom fakultetu u Zagrebu
  • 1990. – 1991. godine obavila pripravnički staž u KB Merkur te položila stručni ispit
  • 1991. – 1994. godine radila kao znanstveni novak na projektu „Istraživanje nepovoljnih činitelja u humanoj reprodukciji“ u KB Merkur
  • 1994. godine završila poslijediplomski studij „Ultrazvuk u kliničkoj medicini – smjer ginekologija“ na Medicinskom fakulteu u Zagrebu
  • 1997. godine obranila magistarski rad „Važnost ultrazvučnih tehnika pri biopsiji posteljice u prenatalnoj dijagnostici“
  • 1996. – 2001. godine zaposlena u KB Merkur gdje obavlja specijalizaciju iz ginekologije i porodništva
  • 2001. godine postala specijalist ginekologije i porodništva
  • 2001. – 2008. godine zaposlena u KB Merkur gdje radi u trudničkoj i ultrazvučnoj ambulanti te rađaonici; sudjeluje kao predavač na tečajevima „Ultrazvuk u ginekologiji i fetalnoj medicini“
  • 2008. postala subspecijalist fetalne medicine i opstetricije
  • 2008. započinje rad u Specijalnoj bolnici Podobnik s primarnim radnim mjestom u trudničkoj i ginekološkoj ambulatni

Glavno područje interesa je neivazivna prenatalna dijagnostika i upotreba 3D/4D ultrazvuka u fetalnoj medicini.
Sudjeluje u organizaciji međunarodnog tečaja iz 3D/4D dijagnostike koji se održava u Specijalnoj bolnici Podobnik svake godine.