Ivanka Pandžić, fizoterapeut

Član našeg tima od: 2008.
Radno mjesto: neurološka ambulanta

Završila srednju medicinsku školu, smjer fizioterapeut, u Varaždinu

  • 1989. – 2003. godine zaposlena na Klinici za neurologiju KB „Sestre milosrdnice“ u laboratoriju za Dopler-Sonografiju krvnih žila na dijagnostici vaskularnih poremećaja i prevenciji cerebralnih bolesti
  • 2003. – zaposlena u Poliklinici Podobnik u neurološkoj ambulanti