Dr. Marica Maršić Đurović, specijalist ginekologije i porodništva

Član našeg tima: od 2020.
Radno mjesto: ginekološka i trudnička ambulanta, rađaonica i operacijska sala

  • 1996. god. diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
  • 1998. god. – 2020 god. zaposlena u Službi za Ginekologiju OŽB Požega.
  • 1998. – 2005. specijalizacija ginekologije i porodništva u Klinici za ženske bolesti i porode Petrova – KBC Zagreb
  • 2005. – specijalistički ispit iz ginekologije i porodništva položila u Klinici za ženske bolesti i porode – Petrova, KBC Zagreb
  • 2015. god. završila subspecijalizaciju iz humane reprodukcije u Klinici za ženske bolesti i porode- Petrova, KBC Zagreb
  • Uže područje interesa: perinatalna medicina i obrade neplodnosti

Edukacije:
2003.- poslijediplomski tečaj I kategorije- UZV u Ginekologiji i Fetalnoj medicini KBC Merkur
2003.- poslijediplomski tečaj I kategorije- Dijagnostika, liječenje i prognoza zloćudnih tumora jajnika,
2003. – poslijediplomski tečaj I kategorije – Hitna stanja u ginekologiji, opstetriciji i anesteziologiji – Medicinski fakultet Zagreb;
2004.- poslijediplomski tečaj I kategorije – Bolesti štitnjače u trudnoći,
2005.- poslijediplomski tečaj I kategorije- Kolposkopija, KBC Sestre Milosrdnice,
2006. – poslijediplomski tečaj I kategorije- Dijabetes u trudnoći,
2012. – Edukacija za predavača na trudničkim tečajevima ,
2015.- poslijediplomski tečaj I kategorije- Ginekološke laparoskopije ''Kurt Semm'',
2016.- 2. hrvatski kongres menopauzalne medicine s međunarodnim sudjelovanjem