Mr. sci. dr. Dženis Jelčić, specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist fetalne medicine

Član našeg tima: 06/2016 – 04/2020, i od 11/2021
Radno mjesto: trudnička i ginekološka ambulanta, rađaonica i operacijska sala, te bolnički odjel

 • 2005. – diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru
 • 2011. – magistrirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru
 • 2007. – 2012. specijalizaciju iz ginekologije i porodništva je obavljala u KBC Split
 • 2012. postala specijalist ginekologije i porodništva
 • 2012.-2013. zaposlena u Rodilištu u Metkoviću
 • 2013. – 2016. g. zaposlena u Općoj bolnici Dubrovnik na Odjelu za ženske bolesti i porode
 • 2016. obranila temu doktorske disertacije
 • 06/2016 – 04/2020 zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik
 • 12/2018 – postala subspecijalist fetalne medicine
 • 04/2020 – 10/2021 – zaposlena u KBC Split na Klinici ženske bolesti i porode
 • 11/2021 – zaposlena u Specijalnoj bolnici Podobnik

Glavni interes je područje fetalne medicine.
Autor i koautor više znansvenih članaka koji su citirani u CC, aktivno i pasivnosudjeluje na brojnim Hrvatskim i međunarodnim kongresima.
Završila postdiplomske tečajeve iz ultrazvuka u ginekologije i porodništvu, porodničkih operacija i endoskopke ginekološke kirurgije.
Predavač na Školi za primalje, Sveučilišta u Dubrovniku.