Mr. sci. dr. Dženis Jelčić, specijalist ginekologije i porodništva

Član našeg tima:  2016.
Radno mjesto: ginekološka i trudnička ambulanta, rađaonica i operacijska sala

  • 2005. – diplomirala na Medicinskom fakultetu u Mostaru
  • 2011. – magistrirala na Medicinskom fakultetu u Mostaru
  • 2007. – 2012. zaposlena u Domu zdravlja Metković te obavlja specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije u KBC Split
  • 2012. postala specijalist ginekologije i opstetricije
  • 2012.-2013. zaposlena u Domu zdravlja Metković s primarnim radnim mjestom u Rodilištu Metković
  • 2013. – 2016. g. zaposlena u Općoj bolnici Dubrovnik sa radnim mjestom na odjelu ginekologije, rađaonici, hitnom prijemu, ambulanti i operacijskoj dvorani
  • 2016. obranjena tema doktorske disertacije
  • 16.06.2016. – 01.04.2020. radi u Specijalnoj bolnici Podobnik
  • 01.04.2020. – 01.11.2021. radi na KLinici za ženske bolesti i porode u KBC Split
  • od 01.11.2021. radi u Specijalnoj bolnici Podobnik

Glavno područje interesa je fetalna medicina.
Autor i koautor znanstvenih radova citiranih u Current Contents-u, te sudionik brojnih hrvatskih i svjetskih kongresa. Završeni poslijediplomski tečajevi I. kategorije iz ultrazvuka u ginekologiji i opstetriciji, porodničkih operacija i ginekološke endoskopske kirurgije.
Sudjeluje u kontinuitetu u diplomskoj  nastavi Studija sestrinstva, Sveučilišta u Dubrovniku.