Naši partneri

Upoznajte naše partner

 • Klinička bolnica ‘Merkur’ – Medicinsko biokemijski laboratorij
 • Klinički bolnički centar ‘Sestre Milosrdnice’ – Klinika za patologiju, Medicinsko biokemijski laboratorij
 • Klinički bolnički centar Rebro – Klinika za pedijatriju, Jedinica za intenzivno liječenje nedonoščadi
 • Klinička bolnica ‘Sveti Duh’
 • Nastavni Zavod za Javno Zdravstvo ‘Dr. A. Štampar’ – mikrobiologija i serologija
 • Genos – genetske analize
 • Center za prenatalno diagnostiko Postojna
 • Citološka dijagnostika – CITO Lab Barišić
 • Geneplanet – NIFTY test
 • Genom – Harmony test
 • Laboratorij Breyer
 • Laboratorij Salzer
 • Laboratorij Synlab
 • Medicom d.o.o. – zastupnik GE Healthcare