Naši partneri

Upoznajte naše partner

  • Klinička bolnica ‘Merkur’ – Medicinsko biokemijski laboratorij
  • Klinički bolnički centar ‘Sestre Milosrdnice’ – Klinika za patologiju, Medicinsko biokemijski laboratorij
  • Klinički bolnički centar Rebro – Klinika za pedijatriju, Jedinica za intenzivno liječenje nedonoščadi
  • Klinička bolnica ‘Sveti Duh’
  • Nastavni Zavod za Javno Zdravstvo ‘Dr. A. Štampar’ – mikrobiologija i serologija
  • Genos – genetske analize
  • Center za prenatalno diagnostiko Postojna
  • Citološka dijagnostika – CITO Lab Barišić
  • Geneplanet – NIFTY test
  • Genom – Harmony test
  • Laboratorij Breyer
  • Laboratorij Salzer
  • Laboratorij Synlab
  • Medicom d.o.o. – zastupnik GE Healthcare