Skip to main content

Mobilna i web aplikacija Podobnik

Inovativni pristup ženskom zdravlju – prvi i jedini u Hrvatskoj smo za Vas napravili mobilnu i web aplikaciju za praćenje menstruacijskog ciklusa te planiranje i praćenje trudnoće

Kao jedina privatna zdravstvena institucija u Hrvatskoj, koja uz ambulantnu pruža i bolničku skrb iz ginekologije i porodništva, Rodilište & Poliklinika Podobnik, još je jednom pokazalo koliko im je važno ženama pružiti najbolje uvjete za kontrolu svog zdravlja, praćenja trudnoće i poroda.

Lansiranjem mobilne i web-aplikacije za praćenje menstruacijskog ciklusa te planiranje i praćenje trudnoće, Rodilište & Poliklinika Podobnik napravilo je još jedan iskorak u povećanju kvalitete komunikacije i odnosa s pacijenticama. Svjesni važnosti modernog stila komunikacije i potrebe za online pristupom informacijama, pokrenuli su prvu i jedinu takvu aplikaciju na hrvatskom jeziku.

Obje aplikacije su izradili vrhunski informatički profesionalci u uskoj suradnji sa stručnjacima Rodilišta & Poliklinike Podobnik koji su u nju ugradili svo svoje znanje, iskustvo i želju da još jednom izađu izvan uobičajenih okvira pružanja medicinske usluge.

Aplikacije su izrađene u sklopu projekta „Informacijsko-komunikacijska tehnologija u službi vrhunske medicinske usluge“ vrijednog 1.035.395,00 kuna koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u visini 642.961,24 kune. Nositelj projekta je Specijalna bolnica Podobnik za ginekologiju i porodništvo.

Mobilna aplikacija – Žensko zdravlje

Mobilnom aplikacijom Žensko zdravlje po prvi put je ženama dana mogućnost praćenja menstruacijskog ciklusa i trudnoće putem mobilne aplikacije na hrvatskom jeziku, a pacijentice Rodilišta & Poliklinike Podobnik imaju dodatnu mogućnost pristupa vlastitim medicinskim dokumentima vezanim uz reproduktivno zdravlje i trudnoću.

Što sve nudi mobilna aplikacija Žensko zdravlje?

  • PRAĆENJE MENSTRUACIJSKOG CIKLUSA – kroz mobilnu aplikaciju može se pratiti menstruacijski ciklus na standardan način unosom u kalendar, a unosom svakog novog datuma, aplikacija sve preciznije automatski izračunava prosječno trajanje ciklusa kako bi što točnije predvidjela kretanje ciklusa i plodne dane. Također se može pratiti statistika prosječnog trajanja menstruacijskog ciklusa, tjelesne težine i temperature te unositi bitne podatke za svaki dan.
  • PRAĆENJE TRUDNOĆE – opcija praćenja trudnoće omogućava da se za svaki tjedan trudnoće mogu pregledavati posebno pripremljeni tekstovi koji opisuju stanje u kojem se ženino tijelo nalazi i daju korisne medicinske savjete. Dodatno, za svaki tjedan trudnoće moguće je dodavati medijske sadržaje (slike i video) kako bi se budući roditelji na kraju trudnoće mogli prisjetiti svih sretnih trenutaka.
  • PRISTUP DIGITALNOM KARTONU – za pacijentice Rodilišta & Poliklinike Podobnik je, putem mobilne aplikacije, omogućen pristup digitalnom kartonu u kojem su arhivirani svi nalazi i medicinska dokumentacija koja se odnosi na preglede obavljene u Rodilištu & Poliklinici Podobnik.

Web aplikacija – Pacijentica

Uz mobilnu aplikaciju, pristup digitalnom kartonu je moguć i putem weba, kroz web-aplikaciju Pacijentica u sklopu koje se može pregledati sadržaj digitalnog kartona, pročitati savjete za trudnoću te izravno kontaktirati bolnicu.

Samoj web aplikaciji je moguće pristupiti preko web adrese pacijentica.podobnik.hr pri čemu pacijentica prethodno treba zatražiti korisničko ime i lozinku za aplikaciju od osoblja Rodilišta & Poliklinike Podobnik.

Prilikom izrade on-line sadržaja prvenstvo se vodilo računa o sigurnosti medicinskih podataka, a privatnost je korisnicama dodatno osigurana na način da nitko osim njih nema uvid u osobne podatke koje unose u aplikaciju.

Stalnim usavršavanjem, ulaganjem u najmoderniju dijagnostičku medicinsku opremu, osluškivanjem želja i potreba klijentica te unaprjeđenjem kvalitete svojih usluga, Rodilište & Poliklinika Podobnik trudi se opravdati zadobiveno povjerenje i nadmašiti očekivanja svojih pacijentica.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Specijalne bolnice Podobnik za ginekologiju i porodništvo

Close Menu

Rodilište & Poliklinika Podobnik

Sveti Duh 112, 10000 Zagreb, Croatia

☎ 01 639 8000 Ginekološka ambulanta
☎ 01 639 8001 Medicinska oplodnja
☎ 01 639 8002 Neurološka ambulanta
☎ 01 639 8020 Rodilište
☎ 01 639 8020 Hitna služba (0-24h)

☏ 01 639 8010 Fax
☏ 01 639 8019 Fax

podobnik@podobnik.hr
www.podobnik.hr

Pratite nas: